LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Sakupljanje kišnice u podzemne rezervoare za vodu

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


Atlantis-ov sistem se dokazao efektivnim u domaćinstvu ali i pri komercijalnim projektima kao siguran sistem za skladištenje i ponovno korišćenje vode. Moguće je skladištiti kišnicu i koristiti je za zalivanje. Moguće je skladištiti kišnicu ispod sportskih terena, dečijih igrališta, golf terena i koristiti je za navodnjavanje. Postoje mnogobrojne aplikacije u kojima se modularni rezervoari za skladištenje vode mogu koristiti. Navodimo samo par primera kako drenirati, akumulirati i kasnije koristiti vodne resurse.

Kako sistem funkcioniše?

Sistem kišnicu sa krovova ili sa dreniranih površina filtrira i sakuplja u modularnim rezervoarima ili tzv. infiltracijskim blokovima. Voda se kasnije može koristiti kao tehnička voda, kao voda za zalivanje ili se (kao na slici) može sa prelivnom cevi preusmeriti u infiltracioni rezervoar i proceđivati nazad u zemlju.
Prednosti:

 • Povećane iskoristivosti površine
 • Kapacitet vode je u ovom sistemu neograničen
 • Smanjuje zavisnost od vode iz vodene mreže
 • Infiltracioni sistem i sistem sakupljanja vode je nadzemni i podzemni
 • Rezervoari su modularni, lagano se prilagođavaju bilo kakvom zahtevu za količinom i prostorom
 • Prečišćavanje vode
 • Snažnog strukturalnog dizajna
 • Veoma niski zahtevi za održavanjem
 • Nema potrebe za održavanjem zbog prethodnog filtriranja
 • 95% korisne zapremine
 • Mogućnost visoke infiltracije
 • Jednostavan transport, slaganje i ugradnja


Idealno za ugradnju na:

 • sportske terene
 • parkove i vrtove
 • parkirališta za automobile
 • kućne zelene površine


Tehničke specifikacije modularnih rezervoara Flo-Tank ®

Atlantis modularni rezervoari koriste tehnologiju površinskog i podzemnog infiltriranja (procjeđivanja), rezultujući čistom vodom koja se može ponovno koristiti ili se čista voda jednostavno ispušta u prirodnu okolinu. Atlantis modularni rezervoari pružaju visokokvalitetnu opciju za upravljanje, usmeravanje i skladištenje atmosferskih voda u bilo kojoj vrsti podzemnih materijala.

Kvalitet vode

Atlantis modularni rezervoari se koriste gde postoje zahtevi za postizanjem visoko kvalitetne vode, uz efektivno filtriranje različitih prljavština i zagađivača. Osim očite ekološke prednosti, podzemna lokacija rezervoara pruža više korisnih površina i poboljšava estetiku u odnosu na betonske ili plastične rezervoare.

Prednosti modularnog načina povezivanja rezervoara i planiranje

Atlantis-ov sistem modularnih rezervoara ima performanse koje nadmašuju zastarele kanale. Atlantis-ov sistem nudi oko 95% praznog raspoloživog prostora u poređenju sa manje od 20% u tipičnim odvodnim kanalima i stenovitim upojnim bunarima. Zahvaljujući tome, zauzima manje mesta, a sistem postiže iste kapacitete volumena kao i tradicionalni odvodni kanali. To doprinosi uštedi u vremenu i novcu, instalacija je brža i manji su troškovi izgradnje. Atlantis-ovi modularni rezervoari su lagani i instalaciju čine bržom, sigurnijom i jeftinijom. U Atlantis sistemu nema skupljanja taloga za razliku od stvaranja začepljenja karakterističnog za tradicionalne odvodne kanale. Rezervoari su robusni, velike čvrstoće i nosivosti i moguće ih je ugraditi ispod saobraćajnica, garaža i pristupnih puteva.

Rezervoare je moguće prilagoditi svim oblicima i zahtevima!


Način slaganja modularnih rezervoara Flo-Tank ®

3 ploče

Najveća čvrstoća pod pritiskom 15 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za promet pešaka
 

4 ploče

Najveća čvrstoća pod pritiskom 24 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za povremen promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materiala za zatrpavanje)
 

5 ploča

Najveća čvrstoća pod pritiskom 28 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materiala za zatrpavanje)
 

7 ploča

Najveća čvrstoća pod pritiskom 35 t/m2
Pogodno za prostorno uređenje i opterećenja vezana za česti promet vozilima (uz adekvatnu dubinu materijala za zatrpavanje)
 

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.