LATINICA ЋИРИЛИЦА

O nama

CNT

Firma CNT d.o.o. je specijalizovana za distribuciju i ugradnju hidroizolacionih i drenažnih sistema
na tržištima Srbije i Crne Gore.


Nabrajamo neke od aktivnosti kojima se bavimo:

 • Hidroizolacija ravnih krovova
 • Sanacija podruma
 • Sanacija terasa
 • Zeleni krovovi
 • Loggie
 • Balkoni
 • Terase
 • Zidovi garaža
 • Bačvasti krovovi
 • Izloženi krovovi
 • Neprohodni krovovi
 • Opterećeni krovovi
 • Temeljna hidroizolacija
 • Vertikalna hidroizolacija
 • Hidroizolacija fleksibilnim premazima
 • Hidroizolacija Polimercementnim
  premazima
 • Sanacija starih bitumenskih krovova
 • Drenažni sistemi
 • Lagune
 • Veštačka jezera
 • Akumulaciona jezera
 • Jezera na golf terenima
 • Hidroizolacija rezervoara i kanala za
  navodnjavanje
 • Rezervoari otpadnih voda
 • Rezervoari za veštački sneg
 • Rezervoari za đubriva
 • Hidroelektrični rezervoari i kanali
 • Geotekstili
 • Ugradnja HDPE folija
 • Ugradnja i izvođenje PVC i TPO folija / membrana
 • Drenaža
 • Termoizolacije - kamena vuna
 • XPS
 • EPS
 • Rešenja za projektovanje okoline
 • Zeleni vertiklani zidovi i vrtovi
 • Stabilizacija drumova i mostova
 • PU hidroizolacije
 • Bitumenske hidroizolacije
 • i još mnogo sličnog ... 

Zastupamo vodeće svetske proizvodjače hidroizolacija, termoizolacja i geomembrana:

Norveška firma Protan je jedan od najstarijih proizvođača PVC hidroizolacionih membrana u Evropi. Iskustvo, kontinuirani razvoj proizvoda i pažljiv izbor firmi koje ih zastupaju na međunarodnim tržištima su garancija za kvalitetne i dugotrajne krovne sisteme.
Atlantis je svojim kreativnim i jedinstvenim pristupom razvio savremene sisteme za uređenje okoline kao i sisteme za pročišćavanje vode i vazduha.
Firma Büsscher Hoffmann je vrhunski proizvođač krovnih i hidroizolacionih sistema i razvija već više od 150 godina hidroizolacione krovne membrane na bazi prirodnog građevinskog materijala - bitumena.

Specijalizacijom, tehničkom podrškom od idejnog rešenja do same ugradnje, našim klijentima omogućujemo uspešnu primenu novih i inovativnih proizvoda. Naš sistem upravljanja kvalitetom u je skladu sa normama i propisima za poslovne procese.

Na svim nivoima poslovanja se rukovodimo sldećim principima:

 • U potpunosti udovoljiti zahtevima korisnika naših proizvoda i usluga
 • Brzo, efikasano i kvalitetano izvoditi radove
 • Održavati konkurentne cene proizvoda i usluga
 • Kontinualno proširivati poziciju na domaćem i regionalnom tržištu
 • Osigurati siguran rad i zadovoljstvo svih zaposlenih
 • Stalno unapređivati kvalitet naših usluga pridržavajući se tehničkih standarda, normi i zakonskih propisa

Misija poduzeća

Razvoj, projektovanje i izvođenje optimalnih hidroizolacionih sistema koji najbolje odgovaraju specifičnim problemima u području visokogradnje i niskogradnje.

Vizija poduzeća

Kvalitetnim, odgovornim i predanim pristupom poslu razviti CNT d.o.o.:

 • u firmu prepoznatljivog imidža utemeljenog na kvalitetu, pouzdanosti i kreativnom pristupu
 • u vodećeg distributera hidroizolacionih proizvoda i izvođača radova u regionu
 • u dobro organizovanu firmu sa zadovoljnim i proaktivnim zaposlenima
 • u firmu koja će zbog kvaliteta proizvoda i usluga postati "prvi izbor" investitora, projektanata i glavnih izvođača

Strategija poduzeća

Prespektiva internog procesa:

 • razvijati, projektovati i primjenjivati hidroizolacione sisteme sa optimalnim performansama
 • razvijati ponudu novih hidroizolacionih materijala i na taj način upotpuniti proizvodni program
 • težiti inovaciji i unapređenju procesa izvođenja hidoizolaterskih radova

Perspektiva zaposlenih:

 • stvarati kolektivni duh pripadnosti poduzeću i razvijati timski rad a pritom insistirati na visokoj odgovornosti svakog pojedinog zaposlenog
 • stvarati organizaciju zadovoljnih ljudi, koji poštuju jedni druge, s jasnim zadacima i kriterijumima nagrađivanja pojedinih zaposlenih

Perspektiva klijenata:

 • ozbiljan pristup svakom pojedinom zahtevu, ponudi i izvođenju ugovorenog posla, sa uvažavanjem potreba klijenata
 • razvijati partnerske odnose sa klijentima i na temelju zadobijenog poverenja postati prepoznatljiv i poželjan partner kojem svi vjeruju
 • na temelju kvalitetne usluge i odnosa prema klijentima kontinualno povećavati broj klijenata
NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.