LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Pejzaži i životna sredina - Infiltracioni rezervoari za vodu

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


Infiltracioni rezervoar za vodu je sistem kojim kišnicu čistimo, filtriramo i kao takvu je usporenim procesom vraćamo natrag u zemlju, ali usput višak koji se zadrži u modularnim rezervoarima možemo iskoristiti za pasivno navodnjavanje. Infiltracioni rezervoar je za ekološki svesne projektante i investitore. Moguće je drenirati kišnicu sa krovova i okoliša. Filtriranjem kišnice tj. krovne vode kroz filtersku jedinicu (Atlantis filtration unit) i prirodnim infiltriranjem Atlantis EcoSoil ® sistemom, voda koja se sakuplja u modularni rezervoar za vodu maksimalno je pročišćena. Ideja je da se takva pročišćena voda ne zadržava nego se ponovno kao čista i nekontaminirana voda infiltrira nazad u zemlju ili se može zadržati i koristiti za zalivanje vrta ili travnjaka, ali je prethodno sistem oko modularnog rezervoara potrebno izolovati - Sakupljanje kišnice u podzemne rezervoare za vodu.

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.