LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik norveške firme PROTAN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Veliki broj građevina sa konstrukcijom ravnog krova susreće se sa sve većim problemom prokišnjavanja. Ta je pojava već toliko uzela maha, da mnogi misle kako ravni krovovi nisu tehnički ispravno odabrani sistem zaštite od atmosferskih uticaja. U skladu sa takvim raširenim mišljenjem, mnogi misle kako je kosi krov najbolje rešenje. A prava istina glasi: ravni krov je potpuno pravilno odabrani sistem zaštite građevine od atmosferskih uticaja, ali ravni krov treba znati izvesti prema pravilima struke i izabrati što kvalitetnije rešenje (sa svim potrebnim atestima i certifikatima kako proizvoda tako i firme koja ugrađuje i prodaje hidroizolacijske materijale).

Firma CNT d.o.o. poseduje SVE potrebne ateste za hidroizolaciju ravnih krovova i proizvode koje nudimo na tržištu.
Firma PROTAN je član EOTA – European organization of technical approvals www.eota.eu i svi proizvodi su atestirani u sukladu sa EU normama. Firma PROTAN takođe poseduje i certifikate sa skandinavskih instituta gdje su standardi i metode testiranja građevinskih proizvoda najzahtjevniji.

Firma CNT d.o.o. ugrađuje već više od 7 godina hidroizolacione krovne membrane firme PROTAN. Mnogi od urađenih krovova su dostupni svima koji ih (uz predhodnu najavu) žele posetiti da se uvere u kvalitet sistema i samog norveškog proizvoda.

Na ovoj stranici ćete naći informacije o načinu izrade ravnih krovova, sistemima, vrstama materijala koje predlažemo i priboru koji se koristi i koji je odobren sa strane PROTAN-a ali i EOTA – European organization of technical approvals.Izloženi krovovi


Izloženi jednoslojni krovni sistemi mogu se uraditi sa više različitih tehnologija i načina izrade, kao što su:
  • standardni preklopni sistem
  • "secret fix" način izrade sa skrivenim sidrenjem
  • lepljeni sistemi i sistemi sa već gotovim fabrički krojenim modelima
  • vakuumski sistem izradeOpterećeni krovovi


Pod opterećenim krovnim sistemom podrazumevamo rešenja kao što su zeleni krovovi ili zeleni krovni vrtovi ali i balastni krovovi. Balastni krovovi su krovovi koji su opterećeni ili šljunkom ili različitim dekorativnim pločama koje mogu biti betonske i drvene a ugrađuju se na posebno dizajniranim i odabranim podmetačima.Sanacija krovova


Sanacija krovova se izvodi u zavisnosti od trenutnog stanja krovnog sistema, vrsti podkonstrukcije, oštećenjima prouzrokovanim vremenskim uticajima, oštećenjima prouzrokovanim lošom ugradnjom ili materijalima lošeg kvaliteta. Pristup sanacijama se temelji na individualnom pristupu svakom pojedinom objektu zbog specifičnosti, detaljima, oštećenjima, kompatibilnosti materijala, nosivosti krovne konstrukcije, dotrajalosti iste, stepenu oštećenja termoizolacijskih slojeva, starenja i sl. Zbog svih tih detalja potrebno je kontaktirati našu službu za sanacije.

Brošure

Tehnički listovi

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.