LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Pejzaži i životna sredina - Propusni trotoari i drumovi

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


Propusni trotoari Turf-Cell ® i Gravel-Cell ®

Firma Atlantis je razvila proizvod koji može biti primjenjen u više od desetak različitih aplikacija. Drenažna ćelija visine 52mm može se koristiti kao drenaža na krovovima, drenaža oko bazena, vertikalna drenaža zidova u zemlji, koristi se za stabilizaciju drumova i pristupnih puteva, kao konstrukcija za vertikalnu fasadu, kao modularni rezervoar (sprinkler stanice unutar ili ispod objekta) i mnoge druge primene.

Stabilizicacija zemljom i šljunkom

Stabilizacija tj. takozvano pojačanje Turf-Cell ® je najefikasniji proizvod za horizontalan i vertikalan rast korena. Za razliku od betonskih sistema, koren ostaje hladan i pogoduje razvoju biljne zajednice. Vozila koja se kreću preko trave ne oštećuju zaštićeni koren. Estetski, trava koja raste iz ćelije prekriva kompletnu strukturu same ćelije i vizualno izgleda kao da ćelija ne postoji. Gravel-Cell ® je proizvod u koji se kao strukturalni stabilizator ali i kao ojačanje ugrađuje šljunak. Ćelija je ista od 52mm.


Tradicionalno popločavanje

U urbanim delovima, otprilike 70% do 90% građevina popločava se većinom za namenu kao parkirališta i trotoari. Većina popločenih područja projektovana je od nepropusnih materijala kao što su beton, bitumen/asfalt, kamen, pločice i sl. Ti materijali zadržavaju velike količine toplote, povećavajući temperaturu okolnih zgrada i pridonose slabljenju ozonskog omotača.

Atlantis popločavanje

Atlantis Turf-Cell ®, Flo-Grid ® i Gravel-Cell ® mogu se koristiti u svakoj situaciji gde se planira korišćenje manjih do srednjih parkirališnih površina, pristupnih puteva i drumova.

Podloga koja je potrebna za ove ćelije, jednaka je ili manja od one koja je potrebna ako se radi podloga od betona ili bitumena. Eliminacija tradicionalnog sistema za odvođenje atmosferskih voda koji je nužan za nepropusna parkirališta pruža odmah dodatne uštede ako se instalira Turf-Cell ® struktura s ojačanjem za isto područje primene. Gravel-Cell ® je struktura za ojačanje kojom se stvara atraktivna, trajna i izdržljiva površina pogodna za parkirališta srednjeg do manjeg intenziteta prometa.

Prednosti

  • Količina materijala za podlogu potrebnu za ćeliju je jednaka ili manja količini potrebnoj za betonsku ili asfaltnu podlogu
  • Eliminacijom tradicionalnog nepropusnog sistema za odvođenje vode na parkiralištima pruža trenutnu uštedu prilikom ugradnje strukture Turf-Cell ® pojačanja za istu aplikaciju
  • Gravel-Cell ® pojačanje stvara atraktivnu, izdržljivu, tvrdu površinu pogodnu za parkirališta lakšeg i srednjeg opterećenja
  • Za razliku od travnatih parkirališta koja nakon i za vrijeme kiše postanu blatnjava, Turf-Cell ® ćelije nude suprotan učinak pružajući parkiralšta stabilna u mokrim uvslovima za ugodan prolazak automobila i pešaka bez rizika da će se uprljati ili ponekad zapeti u blatu

Materijal 100% reciklirani polipropilen
Hemijska otpornost Odlična
Dimenzije 52mm x 260mm x 480mm
Dimenzije sklopljenog panela (8 sastavljenih jedinica) 1,04m x 0,96m
Visina 52mm
Broj ćelija po jedinici 45
Nominalna težina 4,58 kg/m2
Kompresivna snaga - punjena peskom 4.239,5 t/m2
Kompresivna snaga - prazna 148,58 t/m2


Rešenje za stabilizaciju drumova i pomoćnih puteva Road-Cell ®

Firma Atlantis nudi i rešenje za stabilizaciju pomoćnih puteva, pristupnih drumova, šumskih puteva itd.

Kako bi se izbegle situacije kao na slici (levo), na slici (desno) situacija je rešena ćelijom od 52mm.
Rešenje za pristup teškim vozilima

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.