LATINICA ЋИРИЛИЦА

BÜSSCHER HOFFMANN - Ravni krovovi

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik austrijske firme BÜSSCHER HOFFMANN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Ravan krov je integrisani deo objekta visokogradnje sa specifičnim karakteristikama. Njegovo tehnički pravilno korištenje doprinosi dugoročnoj ispravnosti čitavog objekta.

Prilikom izrade ravnog krova treba voditi računa da je njegova fizička konstrukcija (upotreba materijala i tehnike izrade) u zavisnosti od fizičke konstrukcije podloge na koju se krov postavlja.

I na kraju, ali što je još važnije, iskustvo je pokazalo da su ravni krovovi toliko funkcionalno efikasni koliko je to omogućilo pažljivo projektovanje i izrada detalja kao što su priključci, obodi i otvori. Zbog toga slobodno konsultujte tehničku službu firme CNT d.o.o. i dozvolite da Vas naši inženjeri posavetuju.
U sledćim primerima Vam predstavljamo tipičnu upotrebu proizvoda firme
BÜSSCHER HOFFMANN prilikom izrade ravnih krovova.
Topli (neprovetreni) ravni krov sa šljunkom (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Kompenzacioni sloj i parna brana:
  • 2.1   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
  • 2.2   Parna brana: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 2.2:   ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - bitumenska membrana
 • 3.   Toplotna izolacija: EPS W 20 - ploče od proširenih polistirenskih čestica
 • 4.   Hidroizolacija:
  • 4.1   GG E 45 BÜSSCHER BARUPLAN - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 4.1:   GG E 30 PS BÜSSCHER BARUPLAN KSK - samolepljiva bitumenska membrana
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - specijalna elastomerna bitumenska membrana
 • 5.   Zaštitni sloj šljunkaObrnuti ravni krov sa šljunkom (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Parna brana: KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
 • 3.   Hidroizolacija:
  • 3.1   GG E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN - elastomerna bitumenska membrana
  • 3.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
 • 4.   Toplotna izolacija: STYRODUR 3035 CS - ekstrudirana polistirenska pena
 • 5.   Filterski sloj - flis od plastičnih vlakana
 • 6.   Zaštitni sloj šljunkaTopli (neprovetreni) ravni krov bez šljunka (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Kompenzacioni sloj i parna brana:
  • 2.1   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
  • 2.2   Parna brana: ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - bitumenska membrana
   • alternativa za 2.2:   ALE 30 KSK BÜSSCHER ALUPLAN KSK - samolepljiva elastomerna bitumenska membrana
 • 3.   Toplotna izolacija: EPS W 20 - ploče od proširenih polistirenskih čestica
 • 4.   Hidroizolacija:
  • 4.1   GG E 30 PS BÜSSCHER BARUPLAN KSK - samolepljiva elastomerna bitumenska membrana
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - specijalna elastomerna bitumenska membranaTopli (neprovetreni) ravni krov na trapezoidnim čeličnim profilima (nagib 1° do 3°)
Podloga: trapezoidni čelični profili


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Parna brana: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN -elastomerna bitumenska membrana
  • alternativa za 2:   AL E 15 KSK BÜSSCHER ALUPLAN KSK - samolepljiva elastomerna bitumenska membrana
 • 3.   Toplotna izolacija: Vezana mineralna vuna
 • 4.   Hidroizolacija:
  • 4.1   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - samolepljiva elastomerna bitumenska membranaHladni (provetreni) ravni krov na drvenoj oplati (nagib 1° do 5°)
Podloga: drvena oplata


 • 1.   Hidroizolacija:
  • 1.1   Obloga za razdvajanje: KV E 15 SK BÜSSCHER ELASTOFLEX TOP - elastomerna bitumenska membrana
  • 1.2   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
  • 1.3   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 1.3:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - specijalna elastomerna bitumenska membranaKrovna terasa - Prohodni obrnuti ravni krov (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
 • 3.   Hidroizolacija:
  • 3.1   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
  • 3.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - elastomerna bitumenska membrana
 • 4.   Toplotna izolacija: STYRODUR 3035 CS - ekstrudirana polistiren pena
 • 5.   Filterski sloj - flis od plastičnih vlakana
 • 6.   Popločana prohodna površina
NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.