LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN - Izloženi ili neprohodni krovovi - Mehanički učvršćeni krovovi

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik norveške firme PROTAN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Tradicionalno mehaničko učvršćivanje krovnih membrana na ravnim krovovima je sistem kada krovnu membranu sidrimo/fiksiramo za podlogu/krovnu konstrukciju. Ivični deo krovne membrane kroz koji je membrana fiksirana za podlogu preklapamo sa novom membranom tj. njenim ivičnim delom. Dve membrane spajamo postupkom zvanim "varenje vrućim vazduhom" u jednu homogenu celinu. Varenje vrućim vazduhom se vrši posebnim alatima za koje je potrebna obuka koja se može izvršiti kod nas u trening centru. Nudimo novi program kalkulacije protiv podizanja krovova koji omogućuje najtačniji proračun količine i vrste potrebnih materijala. Program određuje različite zone vetra i u skladu sa proračunom preporučuje širinu membrane kao i količinu šrafova. Ako su jačine vetra u visokorizičnim zonama, program preporučuje i ugradnju posebnih čeličnih pojačanja u ivičnim zonama krova.

Kao odgovor na promene u građevinskoj tehnologiji, PROTAN je uveo niz posebno strogih standarda na području mehaničkog pričvršćivanja krovova, koji se temelje na 30 godina praktičnog iskustva u okruženjima sa teškim klimatskim uslovima.

Za mehanički pričvršćene krovne sisteme, PROTAN je razvio paletu proizvoda pod oznakom PROTAN SE. U sistemu neprohodnog ili izloženog krovnog rešenja savetujemo upotrebu hidroizolacione krovne membrane PROTAN SE debljine 1.6 mm. PROTAN SE je višeslojna krovna hidroizolaciona membrana ojačana poliesterskom mrežicom i proizvedena od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-a). Slobodno se polaže i mehanički fiksira na ravne, kose i bačvaste krovove. PROTAN SE sadrži stabilizatore, koji omogućuju otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, UV zračenje i sadrži protivpožarne aditive. PROTAN SE ima izrazitu otpornost na mehaničke sile kidanja što je od velike važnosti u mehanički učvršćenim sistemima.

Slika prikazuje sistem mehaničkog učvršćenja standardnim postupkom preklapanja sa ukrasnim omega profilima. Proizvod je PROTAN SE 1.6 mm položen na polipropilenski geotekstil.


PROTAN SE serija proizvoda sadrži patentiranu jedinstvenu protivkliznu površinsku strukturu koja je standard u čitavom proizvodnom programu. U poređenju sa ostalim proizvodima pruža značajni sigurnosni faktor a ujedno podiže i estetku vrednost samog projekta.

Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vruće varenje ugrejanim vazduhom
PROTAN SE serija - Glavna svojstva

  • Mogućnost ugradnje na sve vrste podloga (AB ploča, limena krovna konstrukcija, drvena konstrukcija i sl.)
  • Idealni sistem za nove industrijske hale ali i za sanacije starih krovova zgrada
  • Brza, jednostavna i ekonomična ugradnja
  • Može se ugrađivati na raznim temperaturnim i vremenskim uslovima
  • Omogućuje vrhunsku propusnost za vodenu paru
  • Nema potrebe za lepkovima ili rastvaračima
  • Nema upotrebe otvorenog plamena
  • Omogućuje lako odvajanje radi dodavanja, obnavljanja, popravaki i recikliranja
  • Nije ograničena na ravne krovove već je jednako prikladna za kose krovove, klasične krovove kao i za vertikalne aplikacije.


Prikladne podloge obuhvataju profilirani metalni pokrivač kao i drvenu ili betonsku konstrukciju. Podloga treba biti strukturalno stabilna i odgovarajuća za projektovana opterećenja. Hidroizolaciona membrana PROTAN ugrađuje se na sve vrste termoizolacionih proizvoda.

Slike prikazuju način sidrenja/fiksiranja teleskopskih šrafova na metalnoj krovnoj podlozi

Brošure

Tehnički listovi

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.