LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Pejzaži i životna sredina - Ekološki kanali

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


Atlantisov sistem kanala pruža mogućnost planiranja podzemnih vodnih tokova. Takođe omogućuje održavanje visokog nivoa kvaliteta i čistoće vode i okoliša oko vodnog toka. Atlantis-ov podzemni sistem kanala pruža jedinstven način saradnje sa prirodom za rješavanje vrlo velikih problema vezanih za otvorene sisteme veštačkih, betonskih vodnih tokova i kanala.
Tradicionalni betonski kanali


Otvoreni betonski kanali danas predstavljaju najčešću metodu transporta velikih količina atmosferske vode do potoka, rijeka i okeana. Otvoreni kanali su široko rasprostranjeni u urbanoj okolini iako se smatraju opasnima.

Mane otvorenih betonskih kanala:

  • ● pružaju plodno tlo za razvoj štetočina
  • ● pružaju plodno tlo za razvoj zaraznih organizama
  • ● sigurnosni problemi (opasnost od davljenja)
  • ● zauzimaju velika područja zemljišta
  • ● narušavaju lep izgled okolineOtrovne zelene alge bujaju u otvorenim kanalimaAtlantis podzemni kanali


Budući da Atlantis sistem kanala podrazumeva podzemni sistem, nema protrebe za otvorenim betonskim kanalima. Propusni sistem kanala se može projektovati da sledi prirodne konture predela i da oponaša tok prirodnih vodotoka. Ovaj sistem kanala stvara vertikalnu turbulenciju toka i smanjuje se ukupna brzina protoka, dok se istodobno povećava mogućnost samo-čišćenja dna kanala i stvaranje zdravih uslova.

Prednosti za okolinu

Zamenom otvorenih betonskih kanala i postavljanjem Atlantis-ovog sistema kanala, gradovi sada mogu imati koristi od lepših pejzaža, više mesta za rekreaciju i zdravijim uslovima jer se mogu iskoristiti ogromni prostori koji su ranije bili zauzeti betonskim kanalima.

Primer promene otvorenog betonskog kanala u Atlantis ekološki kanal


U celom svetu uprave za puteve uviđaju da su kanali za odvodnju otpadnih voda izuzetno opasni i doprinose većem broju nezgoda. Ti kanali su i veliki ekološki problem jer se u njima nalazi kontaminirana voda, a takođe doprinose i gradskim poplavama.

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.