LATINICA ЋИРИЛИЦА

BÜSSCHER HOFFMANN - Zeleni krovovi

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik austrijske firme BÜSSCHER HOFFMANN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Zeleni krov je integrisani deo objekta visokogradnje sa specifičnim karakteristikama izolacije ravnog krovnog sistema.

Prilikom izrade zelenog krova treba voditi računa da njegova fizička konstrukcija (upotreba materijala i tehnike izrade) nije samo u zavisnosti od fizičke konstrukcije podloge na koju se krov postavlja, već i od vrste vegetacije kojom se krov pokriva. Bilo da se radi o toplom ili obrnutom krovu, povećani zahtevi koji proizilaze od posebne namene kao što su ekstenzivno ili intenzivno posađena vegetacija, zahtevaju upotrebu odgovarajućih izolacionih membrana u cilju održavanja trajnosti i sigurnosti zelenog krova.

U širokoj lepezi BÜSSCHER HOFFMANN proizvoda možete pronaći izolacione polimerbitumenske membrane otporne na prorastanje korenja biljaka koje će Vam pomoći da uspešno izvedete potrebne radove.

I na kraju, ali što je još važnije, iskustvo je pokazalo da su zeleni krovovi toliko funkcionalno efikasni koliko je to omogućilo pažljivo projektovanje i izrada detalja kao što su priključci, obodi i otvori. Zbog toga slobodno konsultujte tehničku službu firme CNT d.o.o. i dozvolite da Vas naši inženjeri posavetuju.
U sledćim primerima Vam predstavljamo tipičnu upotrebu proizvoda firme
BÜSSCHER HOFFMANN prilikom izrade zelenih krovova.
Topli (neprovetreni) zeleni krov sa ekstenzivno posađenom vegetacijom (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Kompenzacioni sloj i parna brana:
  • 2.1   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
  • 2.2   Parna brana: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 2.2:   ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - bitumenska membrana
 • 3.   Toplotna izolacija: GV E 25 KSK BÜSSCHER BARUPLAN KSK - samolepljiva elastomerna bitumenska membrana
 • 4.   Hidroizolacija:
  • 4.1   KV EW 45 K BÜSSCHER BARUPLAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
  • 4.2   KVF EW 55 K BÜSSCHER ELASTOFAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
 • 5.   Zaštitni sloj - flis od plastičnih vlakana 500 g/m2
 • 6.   Biljni supstrat za ekstenzivno sađenje
 • 7.   VegetacijaTopli (neprovetreni) zeleni krov sa intenzivno posađenom vegetacijom (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Kompenzacioni sloj i parna brana:
  • 2.1   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
  • 2.2   Parna brana: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN - elastomerna bitumenska membrana
   • alternativa za 2.2:   ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - bitumenska membrana
 • 3.   Toplotna izolacija: EPS W 20 - ploče od proširenih polistirenskih čestica
 • 4.   Hidroizolacija:
  • 4.1   GG E 30 PS BÜSSCHER BARUPLAN KSK - elastomerna bitumenska membrana
  • 4.2   KV EW 45 K BÜSSCHER BARUPLAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
  • 4.3   KVF EW 55 K BÜSSCHER ELASTOFAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
 • 5.   Zaštitni sloj - flis od plastičnih vlakana 500 g/m2
 • 6.   Drenažni sloj i sloj za sakupljanje vode
 • 7.   Filterski sloj
 • 8.   Biljni supstrat za intenzivno sađenje
 • 9.   VegetacijaObrnuti zeleni krov sa ekstenzivno posađenom vegetacijom (nagib 1° do 3°)
Podloga: Betonska ploča


 • 1.   Osnovni premaz: BV BÜSCHERIT - bitumenski rastvor
 • 2.   Pokrivna folija (samo za prefabrikovane betonske ploče): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - elastomerna bitumenska membrana
 • 3.   Hidroizolacija:
  • 3.1   KV EW 55 K BÜSSCHER BARUPLAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
  • 3.2   KVF EW 55 K BÜSSCHER ELASTOFAN - elastomerna bitumenska membrana otporna na prorastanje korenja biljaka
 • 4.   Toplotna izolacija: STYRODUR 3035 CS - ekstrudirana polistirenska pena
 • 5.   Filterki sloj - flis od plastičnih vlakana 150 g/m2
 • 6.   Drenažni sloj - ploča za sakupljanje vode sa glinom
 • 7.   Filterki sloj - flis od plastičnih vlakana 150 g/m2
 • 8.   Biljni supstrat za ekstenzivno sađenje
 • 9.   Vegetacija
NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.