LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN - Najčešći problemi na ravnim krovovima

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik norveške firme PROTAN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Sanacija ravnih krovova najčešće se izvodi zbog zastarelih tehnologija ugradnje, dotrajalih krovnih sistema, zbog mehaničkih oštećenja hidroizolacionih krovnih sistema, neprimerenih aktivnosti na krovovima kao što su ugradnja satelitskih, radio i tv antena, aktivnostima na ravnim krovovima gde su hidroizolacione membrane izložene i nisu zaštićene, različitim prodorima i ponekada kreativnim i za stanare korisnim rešenjima koji ipak nisu najbolje rešenje za hidroizolacione sisteme na krovovima kao što su razna improvizovana sušila, roštilji i razne konstrukcije kojima se oštećuju krovne membrane.Zatim, postoje različiti tipovi hidroizolacionih membrana npr. membrane koje zbog nedostatka UV-stabilizatora ili različitih preliva (ako su u pitanju bitumenske hidroizolacije) moraju biti zaštićene - a nisu! Zbog te činjenice dolazi do prevremenog "starenja" tj. pucanja takvih vrsta hidroizolacionih sistema i samim tim do prodiranja vode u slojeve ispod same membrane.

Postoje i proizvodi sumnjivog porekla i loših tehničkih karakteristika koje nisu primerene našim klimatskim prilikama ili su jednostavno proizvodi sa nedostatkom hemijskih elemenata koji su neophodni da krovne hidroizolacione membrane izdrže više desetina godina na krovu bez oštećenja i deformacija. Česti uzroci oštećenja su i loše tehničke karakteristike materijala koji zbog slabe fleksibilnosti nemogu pratiti konstrukcijska naprezanja usled velikih temperaturnih razlika, ali i naprezanja zbog sleganja. Vozeći se kroz gradove možemo primetiti kako na nekim krovovima imamo samo naočigled lepe i oku ugodne različite vrste biljaka, pa ponekada i nekih vrsta stabala. To je rezultat neodržavanja krovova najčešće balastnih ili starih bitumenskih sistema opterećenih šljunkom ili betonskim kulir pločama. Kako prolaze godine, na krovovima koji se ne održavaju stvaraju se kritične tačke gde se taloži lišće, prašina i u kombinaciji sa semenkama koje dolete nošene vazduhom ili ih ostave ptice, na krovovima mogu početi rasti različite vrste biljaka čije korenje može oštetiti hidroizolaciju ali i oštetiti betonsku konstrukciju krova.Takođe, ljudski faktor u samoj ugradnji može uticati na kvalitet i dugotrajnost sistema. Tu ne pomažu ni najskuplji hidroizolacioni proizvodi jer ako dođe i do male greške u ugradnji, celi sistem postaje beskoristan. Zbog te činjenice potrebno je kontaktirati firmu koja ima iskustva i radnike koji imaju završene specijalne kurseve za ugradnju krovnih sistema, firme koje nude referentnu listu koja dokazuje sve prethodno navedeno.Oštećenja hidroizolacionih sistema itekako utiču na kvalitet i toplotnu provodljivost termoizolacionih slojeva


Oštećenja na krovovima izazvana procurivanjima mogu dugotrajno uticati na funkcionalnost samog objekta ali i na ostale građevinske elemente na krovu i ispod slojeva hidroizolacionih sistema. Najčešće štete i posledice su oštećenja termoizolacionih slojeva i uticaj na njihovu funkcionalnost. Prilikom prodiranja vode u termoizolacione slojeve, termoizolacija gubi svoju osnovnu karakteristiku - povećava se toplotna provodljivost. Toplotna izolacija smanjuje toplotne gubitke zimi, štiti od pregrejavanja prostora leti, te štiti nosivu konstrukciju od atmosferskih uslova i jakih temperaturnih naprezanja. Toplotno izolovana zgrada je ugodnija, produžuje joj se životni vek i doprinosi zaštiti okoline. Dobro poznavanje toplotnih i hidroizolacionih svojstava građevinskih materijala je jedan od preduslova za projektovanje kvalitetnih krovnih sistema. Toplotni gubici kroz građevinski element zavise od sastava elementa, orijentaciji i koeficijentu toplotne provodljivosti. Što je koeficijent prolaska toplote manji, to je toplotna zaštita objekta bolja. Koeficijent prolaska toplote se smanjuje svakim dodatnim oštećenjem hidroizolacije i prodiranjem vode u slojeve termoizolacije. Ukoliko dođe do oštećenja hidroizolacionih sistema dolazi do veliki toplotnih gubitaka, ali i još veći problem pregrejavanja leti uz neizostavna konstantna procurivanja. Ako krovna izolacija nije funkcionalna tada kroz izolaciju može proći i do 30% toplote.

Potrebno je obratiti pažnju na prodiranje difuzne vodene pare iz grejanih prostora u sloj toplotne izolacije i stvaranje kondenzata u toplotnoj izolaciji. Takođe treba sprečiti kondenzaciju vodene pare na unutrašnjoj površini. U slučajevima kada voda prodire u toplotnu izolaciju zbog oštećenja krovne hidroizolacije, zbog prodiranja vodene pare ili kondenzacije kao i zbog toplotnog mosta posledice nisu samo loša termoizolaciona svojstva toplotne izolacije. Temperaturne razlike na ravnim krovovima mogu biti od -35°C do +80°C. Ukoliko je termoizolacija staklena vuna, voda se skuplja u staklenoj vuni i zimi dolazi do neželjenih stezanja, a leti rastezanja čime se opterećuje hidroizolaciona membrana, a može dovesti i do značajnih oštećenja kako same hidroizolacione membrane tako i ostalih delova krovne konstrukcije.

Ne, ovo nije zeleni krov! Ovo je primer bitumenskog krova opterećenog šljunkom proraslog korovom! Ukoliko ne želite da Vam krov izgleda kao ovaj, slobodno nas kontaktirate!

Sanaciju svojih krovova slobodno poverite našoj tehničkoj službi koja će Vam individualnim pristupom u svakom pojedinom problemu pomoći profesionalno, analizirati i evidentirati uzrok problema. Nakon analize i određivanja problematike i uzroka, šaljemo Vam ponudu uz elaborat o načinu sanacije. Zahtev možete poslati elektronskim putem preko KONTAKT-FORMULARA, e-mailom na info@cnt-doo.rs ili direktnim kontaktom putem faxa ili telefona.

Brošure

Tehnički listovi

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.