LATINICA ЋИРИЛИЦА

BÜSSCHER HOFFMANN

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik austrijske firme BÜSSCHER HOFFMANN na tržištima Srbije i Crne Gore.


Još u starom Egiptu se znalo za dobre hidroizolacione karakteristike bitumena. Do danas se ovaj građevinski materijal održao i dokazao čak i pod najsurovijim uslovima. BÜSSCHER & HOFFMANN jedan od vrhunskih međunarodno priznatih proizvođača krovnih i hidroizolacionih sistema, razvija već više od 150 godina proizvode od prirodnog građevinskog materijala bitumena. Glavni asortiman proizvoda ove tradicionalne kompanije upotpunjuju sredstva za zaštitu od požara, bitumenske ploče, sredstva za toplotnu izolaciju, oprema za ravne krovove i materijali pogodni za rast korena biljaka.
Primena:

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.