LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - GroWall ® - Sastavljanje i montaža GroWall ® vertikalnog zelenog zida

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


GroWall ® paket se isporućuje upakovan u kutiji sa priborom za montažu.

NAPOMENA:
Kanali na velikoj horizontalnoj ploči moraju se pravilno okrenuti da bi se omogućila kasnija ugradnja sistema za navodnjavanje.


Sistem za navodnjavanjeGro-Wall ® je prilagođen individualnom sistemu za navodnjavanje. Ovaj sistem omogućuje kontrolisanu regulaciju navodnjavanja u zavisnosti od različitih vremenskih uslova, sezonskih promenama i vrsta biljaka. Ugradnja je jednostavna!!!

U Gro-Wall ® sistemu svaka sadnica apsorbira vodu kroz pipetu. Kada se vreća od geotekstila u kojoj se nalazi mešavina zemlje ili humusa dovoljno zasiti vodom, višak vode se drenira na donjoj strani vreće. Taj višak vode takođe se koristi za navodnjavanje sadnice koja se nalazi u modulu ispod sadnice zasićene vodom. Nakon što se sistem za navodnjavanje ugasi, višak vode će se tokom dana drenirati. Da bi se izbeglo zasićenje mešavine zemlje sa vodom, potrebno je podesiti regulator koji kontroliše količinu vode koja se pušta u sistem.

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.