LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Građevinarstvo - Vertikalna drenaža

CNT

Firma CNT d.o.o. je zastupnik australijske firme Atlantis na tržištima Srbije i Crne Gore.


Zbog učestalih problema sa nesavesnim i nepravilnim zatrpavanjima iskopa gdje se uz zemlju ubacuje razni građevinski otpad, dolazi do mehaničkog oštećenja hidroizolacionih i ostalih slojeva. Naime, prilikom sleganja zatrpanog materijala delovi oštrih armaturnih mreža, staklenih flašica, velikih kamenih blokova postupno oštećuju sve slojeve ali i sam betonski zid prilikom kojih dolazi do velikih problema sa procurenjem vode ali još većeg problema na koji način sanirati i finansirati te popravke. Firma CNT nudi najbolje rešenje na tržištu za mehaničku zaštitu podzemnih hidroizolacionih i ostalih slojeva vrlo snažnim Atlantis drenažnim ćelijama koje mehanički štite hidroizolaciju ali i dreniraju vodu.Atlantis vertikalna drenaža ima visoku kompresivnu snagu, štiti hidroizolacione sisteme i membranu, ekonomski isplativa, lagane konstrukcije, jednostavno se transportuje, lako se ugrađuje i izuzetno je korisna kao vertikalna drenaža. Sistem je idealan za kontrolu i usmeravanje viška vode, idelan je za drenažu zidova podzemnih garaža, parkirališta i zidova podruma.

Izdržljiva zidna vertikalna drenaža pruža izuzetnu rasterećenost zidova u zemlji od hidrostatičnog pritiska podzemnih voda!!Prednosti vertikalne drenaže:

  • štiti hidroizolacionu membranu
  • ima izuzetna mehanička svojstva
  • ima izuzetne tehničke karakteristike
  • štiti strukturu samog zida
  • lake je konstrukcije
  • jednostavna za ugradnju
  • najefikasniji drenažni sistem
  • efektivno oslobađa hidrostatički pritisak


Dugotrajne prednosti:

  • osigurana zaštita betosnkih zidova u zemlji
  • zaštita hidroizolacione membraneSmanjena pucanja betonskih konstrukcija izazvana temperaturnim razlikama


Temperature u zemlji mogu varirati u zavisnosti od dubine objekta. Temperaturne razlike stvaraju ogromne tenzije i kao posledicu i pukotine na zidovima podzemnih objekata što može dovesti i do pucanja hidroizolacionih membrana ali i zida u ekstremnim slučajevima. Atlantis-ovi zidni paneli svojim jedinstvenim dizajnom stvaraju prostor između zida i materijala kojim se zatrpava, samim time dolazi do regulacije temperature. Najčešća pucanja možemo videti na cvećarnicima ili betonskim žardinjerama. Altantis je razvio idealan sistem za žardinjere koji može skladištiti vodu ali i zaštiti same žardinjere od naprezanja i pucanja.

Brošure

NAPOMENA: Pored pažljive provere, a zbog mogućnosti da nam se negde promakla neka greška, firma CNT d.o.o. ne garantuje ispravnost informacija prikazanih na ovom veb sajtu.