LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN - Изложени или непроходни кровови - Механички учвршћени кровови

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник норвешке фирме PROTAN на тржиштима Србије и Црне Горе.


Традиционално механичко учвршћивање кровних мембрана на равним крововима је систем када кровну мембрану сидримо/фиксирамо за подлогу/кровну конструкцију. Ивични део кровне мембране кроз који је мембрана фиксирана за подлогу преклапамо са новом мембраном тј њеним ивичним делом. Две мембране спајамо поступком званим "варење врућим ваздухом" у једну хомогену целину. Варење врућим ваздухом се врши посебним алатима за које је потребна обука која се може извршити код нас у тренинг центру. Нудимо нови програм калкулације против подизања кровова који омогућава најтачнији прорачун количине и врсте потребних материјала. Програм одређује различите зоне ветра и у складу са прорачуном препоручује ширину мембране као и количину шрафова. Ако су јачине ветра у високоризичним зонама, програм препоручује и уградњу посебних челичних појачања у ивичним зонама крова.

Као одговор на промене у грађевинској технологији, PROTAN је увео низ посебно строгих стандарда на подручју механичког причвршћивања кровова, који се темеље на 30 година практичног искуства у окружењима са тешким климатским условима.

За механички причвршћене кровне системе, PROTAN је развио палету производа под ознаком PROTAN SE. У систему непроходног или изложеног кровног решења саветујемо употребу хидроизолационе кровне мембране PROTAN SE дебљине 1.6 mm. PROTAN SE је вишеслојна кровна хидроизолациона мембрана ојачана полиестерском мрежицом и произведена од пластифицираног поливинил хлорида (​​ПВЦ-а). Слободно се полаже и механички фиксира на равне, косе и бачвасте кровове. PROTAN SE садржи стабилизаторе, који омогућују отпорност на високе и ниске температуре, отпорност на деградацију, УВ зрачење и садржи противпожарне адитиве. PROTAN SE има изразиту отпорност на механичке силе кидања што је од велике важности у механички причвршћеним системима.

Слика приказује систем механичког учвршћења стандардним поступком преклапања са украсним омега профилима. Производ је PROTAN SE 1.6 mm положен на полипропиленски геотекстил.


PROTAN SE серија производа садржи патентирану јединствену противклизну површинску структуру која је стандард у читавом производном програму. У поређењу са осталим производима пружа значајни сигурносни фактор а уједно подиже и естетку вредност самог пројекта.

Поступак заваривања изводи се опремом за вруће варење угрејаним ваздухом
PROTAN SE серија - Главна својства

  • Могућност уградње на све врсте подлога (АБ плоча, лимена кровна конструкција, дрвена конструкција и сл)
  • Идеални систем за нове индустријске хале али и за санације старих кровова зграда
  • Брза, једноставна и економична уградња
  • Може се уграђивати на разним температурним и временским условима
  • Омогућава врхунску пропусност за водену пару
  • Нема потребе за лепковима или растварачима
  • Нема употребе отвореног пламена
  • Омогућава лако одвајање ради додавања, обнављања, поправки и рециклирања
  • Није ограничена на равне кровове већ је једнако прикладна за косе кровове, класичне кровове као и за вертикалне апликације


Прикладне подлоге обухватају профилисани метални покривач као и дрвену или бетонску конструкцију. Подлога треба да буде структурално стабилна и одговарајућа за пројектована оптерећења. Хидроизолациона мембрана Протан уграђује се на све врсте термоизолационих производа.

Слике приказују начин сидрења / фиксирања телескопских шрафова на металној кровној подлози

Брошуре

Технички листови

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.