LATINICA ЋИРИЛИЦА

О нама

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је специјализована за дистрибуцију и уградњу хидроизолационих и дренажних система на тржиштима Србије и Црне Горе.


Набрајамо неке од активности којима се бавимо:

 • Хидроизолација равних кровова
 • Санација подрума
 • Санација тераса
 • Зелени кровови
 • Лође
 • Балкони
 • Терасе
 • Зидови гаража
 • Бачвасти кровови
 • Изложени кровови
 • Непроходни кровови
 • Оптерећени кровови
 • Темељна хидроизолација
 • Вертикална хидроизолација
 • Хидроизолација флексибилним премазима
 • Хидроизолација Полимерцементним
  премазима
 • Санација старих битуменских кровова
 • Дренажни системи
 • Лагуне
 • Вештачка језера
 • Акумулациона језера
 • Језера на голф теренима
 • Хидроизолација резервоара и канала за
  наводњавање
 • Резервоари отпадних вода
 • Резервоари за вештачки снег
 • Резервоари за ђубрива
 • Хидроелектрични резервоари и канали
 • Геотекстили
 • Уградња ХДПЕ фолија
 • Уградња и извођење ПВЦ и ТПО фолија / мембрана
 • Дренажа
 • Термоизолације - камена вуна
 • XPS
 • ЕПС
 • Решења за пројектовање околине
 • Зелени вертиклани зидови и вртови
 • Стабилизација друмова и мостова
 • ПУ хидроизолације
 • Битуменске хидроизолације
 • и још много сличног ... 

Заступамо водеће светске производјаче хидроизолација, термоизолацја и геомембрана:

Норвешка фирма Protan је један од најстаријих произвођача ПВЦ хидроизолационих мембрана у Европи. Искуство, континуирани развој производа и пажљив избор фирми које их заступају на међународним тржиштима су гаранција за квалитетне и дуготрајне кровне системе.
Atlantis је својим креативним и јединственим приступом развио савремене системе за уређење околине као и системе за пречишћавање воде и ваздуха.
Фирма Büsscher Hoffmann је врхунски произвођач кровних и хидроизолационих система и развија већ више од 150 година хидроизолационе кровне мембране на бази природног грађевинског материјала - битумена.

Специјализацијом, техничком подршком од идејног решења до саме уградње, нашим клијентима омогућавамо успешну примену нових и иновативних производа. Наш систем управљања квалитетом је у складу са нормама и прописима за пословне процесе.

На свим нивоима пословања се руководимо слдећим принципима:

 • У потпуности удовољити захтевима корисника наших производа и услуга
 • Брзо, ефикасно и квалитетно изводити радове
 • Одржавати конкурентне цене производа и услуга
 • Континуално проширивати позицију на домаћем и регионалном тржишту
 • Обезбедити сигуран рад и задовољство свих запослених
 • Стално унапређивати квалитет наших услуга придржавајући се техничких стандарда, норми и законских прописа

Мисија предузећа

Развој, пројектовање и извођење оптималних хидроизолационих система који најбоље одговарају специфичним проблемима у области високоградње и нискоградње.

Визија предузећа

Квалитетним, одговорним и преданим приступом послу развити ЦНТ д.о.о.:

 • у фирму препознатљивог имиџа утемељеног на квалитету, поузданости и креативном приступу
 • у водећег дистрибутера хидроизолационих производа и извођача радова у региону
 • у добро организовану фирму са задовољним и проактивним запосленима
 • у фирму која ће због квалитета производа и услуга постати "први избор" инвеститора, пројектаната и главних извођача

Стратегија предузећа

Преспектива интерног процеса:

 • развијати, пројектовати и примењивати хидроизолационе системе са оптималним перформансама
 • развијати понуду нових хидроизолационих материјала и на тај начин употпунити производни програм
 • тежити иновацији и унапређењу процеса извођења хидоизолатерских радова

Перспектива запослених:

 • стварати колективни дух припадности предузећу и развијати тимски рад а притом инсистирати на високој одговорности сваког појединог запосленог
 • стварати организацију задовољних људи, који поштују једни друге, с јасним задацима и критеријумима награђивања појединих запослених

Перспектива клијената:

 • озбиљан приступ сваком поједином захтеву, понуди и извођењу уговореног посла, с уважавањем потреба клијената
 • развијати партнерске односе са клијентима и на основу задобијеног поверења постати препознатљив и пожељан партнер којем сви верују
 • на основу квалитетне услуге и односа према клијентима континуално повећавати број клијената
НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.