LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Пејзажи и животна средина - Урбанистичка решења

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.
Atlantis-ов систем за одржив развој градова може се намески искористити у срединама где се поклапају еколошки развијени делови у градској и локалној власти са становништвом које је спремно за промене у смислу инвестирања у еколошки одрживе објекте / куће. За све оне који размишљају и планирају на тај начин, Atlantis нуди системе који повезују решења за локалне заједнице и приватне инвеститоре са еколошки одрживим пројектима развоја и очувања водних ресурса. Систем обједињује сакупљање, филтрирање и чишћење кишнице и подстиче задржавање воде и инфилтрацију. Предности наших система, самих резервоара, дренажа и комбинација Atlantis канала је да су сви системи подземни па је искористивост простора максимална. Сви наши производи имају предност пред осталим системима јер подносе велике тежине и могуће је корситити све врсте радних машина. Наши системи немају потребе за класичним шахтовима и осталим деловима класичног система одводњавања кишних вода. Систем нуди могућност уградње резервоара који би сакупљали воду за заливање паркова и дечијих игралишта уз природну инфилтрацију и природно филтрирање воде. Вишак воде могуће је користити и на друге начине ... Резервоари су модуларни, лако се надограђују, лако их је уграђивати и пројектовати скоро за сваку намену где се планира складиштити вода.Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.