LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник норвешке фирме PROTAN на тржиштима Србије и Црне Горе.


Велики број грађевина са конструкцијом равног крова сусреће се са све већим проблемом прокишњавања. Та је појава већ толико узела маха, да многи мисле како равни кровови нису технички исправно одабрани систем заштите од атмосферских утицаја. У складу са таквим раширеним мишљењем, многи мисле како је коси кров најбоље решење. А права истина гласи: раван кров је потпуно правилно одабрани систем заштите грађевине од атмосферских утицаја, али раван кров треба знати извести према правилима струке и изабрати што квалитетније решење (са свим потребним атестима и сертификатима како производа тако и фирме која уграђује и продаје хидроизолационе материјале).

Фирма ЦНТ д.о.о. поседује СВЕ потребне атесте за хидроизолацију равних кровова и производе које нудимо на тржишту.
Фирма PROTAN је члан EOTA – European organization of technical approvals www.eota.eu и сви производи су атестирани у сукладу са ЕУ нормама. Фирма PROTAN такође поседује и сертификате са скандинавских института где су стандарди и методе тестирања грађевинских производа најзахтевнији.

Фирма ЦНТ д.о.о. уграђује већ више од 7 година хидроизолационе кровне мембране фирме PROTAN. Многи од урађених кровова су доступни свима који их (уз предходну најаву) желе посетити да се увере у квалитет система и самог норвешког производа.

На овој страници ћете наћи информације о начину израде равних кровова, системима, врстама материјала које предлажемо и прибору који се користи и који је одобрен са стране PROTAN-a али и EOTA – European organization of technical approvals.Изложени кровови


Изложени једнослојни кровни системи могу се урадити са више различитих технологија и начина израде, као што су:
  • стандардни преклопни систем
  • "secret fix" начин израде са скривеним сидрењем
  • лепљени системи и системи са већ готовим фабрички кројеним моделима
  • вакуумски систем израдеОптерећени кровови


Под оптерећеним кровним системом подразумевамо решења као што су зелени кровови или зелени кровни вртови али и баластни кровови. Баластни кровови су кровови који су оптерећени или шљунком или различитим декоративним плочама које могу бити бетонске и дрвене а уграђују се на посебно дизајнираним и одабраним подметачима.Sanacija krovova


Санација кровова се изводи у зависности од тренутног стања кровног система, врсти подконструкције, оштећењима проузрокованим временским утицајима, оштећењима проузрокованим лошом уградњом или материјалима лошег квалитета. Приступ санацијама се заснива на индивидуалном приступу сваком поједином објекту због специфичности, детаљима, оштећењима, компатибилности материјала, носивости кровне конструкције, дотрајалости исте, степену оштећења термоизолационих слојева, старења и сл. Због свих тих детаља потребно је да контактирате нашу службу за санације.

Брошуре

Технички листови

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.