LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Пејзажи и животна средина - Пропусни тротоари и друмови

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.


Пропусни тротоари Turf-Cell ® и Gravel-Cell ®

Фирма Atlantis је развила производ који може бити примењен у више од десетак различитих апликација. Дренажна ћелија висине 52mm може се користити као дренажа на крововима, дренажа око базена, вертикална дренажа зидова у земљи, користи се за стабилизацију друмова и приступних путева, као конструкција за вертикалну фасаду, као модуларни резервоар (спринклер станице унутар или испод објекта) и многе друге примене.

Стабилизицација земљом и шљунком

Стабилизација тј. такозвано појачање Turf-Cell ® је најефикаснији производ за хоризонталан и вертикалан раст корена. За разлику од бетонских система, корен остаје хладан и погодује развоју биљне заједнице. Возила која се крећу преко траве не оштећују заштићени корен. Естетски, трава која расте из ћелије прекрива комплетну структуру саме ћелије и визуелно изгледа као да ћелија не постоји. Gravel-Cell ® је производ у који се као структурални стабилизатор али и као ојачање уграђује шљунак. Ћелија је иста од 52mm.


Традиционално поплочавање

У урбаним деловима, отприлике 70% до 90% грађевина поплочава се већином за намену као паркиралишта и тротоари. Већина поплочаних подручја пројектована је од непропусних материјала као што су бетон, битумен / асфалт, камен, плочице и сл Ти материјали задржавају велике количине топлоте, повећавајући температуру околних зграда и доприносе слабљењу озонског омотача.

Atlantis popločavanje

Atlantis Turf-Cell ®, Flo-Grid ® и Gravel-Cell ® могу се користити у свакој ситуацији где се планира коришћење мањих до средњих паркиралишних површина, приступних путева и друмова.

Подлога која је потребна за ове ћелије, једнака је или мања од оне која је потребна ако се ради подлога од бетона или битумена. Елиминација традиционалног система за одвођење атмосферских вода који је нужан за непропусна паркиралишта пружа одмах додатне уштеде ако се инсталира Turf-Cell ® структура са ојачањем за исто подручје примене. Gravel-Cell ® је структура за ојачање којом се ствара атрактивна, трајна и издржљива површина погодна за паркиралишта средњег до мањег интензитета саобраћаја.

Предности

  • Количина материјала за подлогу потребну за ћелију је једнака или мања количини потребној за бетонску или асфалтну подлогу
  • Елиминацијом традиционалног непропусног система за одвођење воде на паркиралиштима пружа тренутну уштеду приликом уградње структуре Turf-Cell ® појачања за исту апликацију
  • Gravel-Cell ® појачање ствара атрактивну, издржљиву, тврду површину погодну за паркиралишта лакшег и средњег оптерећења
  • За разлику од травнатих паркиралишта која након и за време кише постану блатњава, Turf-Cell ® ћелије нуде супротан учинак пружајући паркиралшта стабилна у мокрим увсловима за угодан пролазак аутомобила и пешака без ризика да ће се упрљати или понекад запети у блату

Материјал 100% рециклирани полипропилен
Хемијска отпорност Одлична
Димензије 52mm x 260mm x 480mm
Димензије склопљеног панела (8 састављених јединица) 1,04m x 0,96m
Висина 52mm
Број ћелија по јединици 45
Номинална тежина 4,58 kg/m2
Компресивна снага - пуњена песком 4.239,5 t/m2
Компресивна снага - празна 148,58 t/m2


Решење за стабилизацију друмова и помоћних путева Road-Cell ®

Фирма Atlantis нуди и решење за стабилизацију помоћних путева, приступних друмова, шумских путева итд.

Како би се избегле ситуације као на слици (лево), на слици (десно) ситуација је решена ћелијом од 52mm.
Решење за приступ тешким возилима

Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.