LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Терени за голф

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.


Ако би било могуће заменити агрегатне дренажне слојеве са неким другим материјалом истог дренажног капацитета али изузетно смањеног волумена, било би могуће саградити голф игралиште са 250-300mm новог земљаног слоја - Atlantis дренажни систем омогућава таква решења.

Дренажа са ћелијастом структуром посебно пројектована за подземне дренажне апликације, у поређењу са агрегатним материјалима има предност у волумену и површинском простору за упијање. Површински простор од 60% и волумен већи од 85% у поређењу са 40% агрегатног волумена за дренажу и задржавање воде је и више него довољан разлог да се озбиљно размисли о Atlantis дренажном систему као решењу.

Успешан Atlantis-ов еколошки систем за голф терене омогућава одржив, ефикасан дренажни систем са ниском степеном одржавања, који чува квалитет површине за играње, истовремено управљајући потенцијалним утицајима на околину. Будући да традиционални начини дренаже не обезбеђују еколошки одрживу методу управљања водама, регулаторна тела оштро контролишу игралишта за голф због утицаја на околину као што је отицање хранљивих супстанци. Традиционалне методе дренаже само доприносе експоненциалној деградацији квалитета воде. Како би се сачувао квалитет воде и изнова напунили подземни извори, морају се употребити инфилтрационе принципи.

Природни принципи дренаже својствени Atlantis-овом еколошком систему за голф терене омогућавају води тренутну инфилтрацију у тло, на тај начин елиминишући површинско отицање и ерозију. У почетку, игралиште за голф неминовно захтева готово потпуно чишћење велике површине тла од вегетације и површинског слоја, чиме се омогућава изградња терена, премештај тла и захвати у околину. Процес изградње игралишта за голф и каснији програми одржавања травњака и тла значајно повећавају потенцијални утицај на прљање водених токова.

Штета проузрокована током изградње понешто се ублажава новим обликовањем околине, међутим штета проузрокована на слојевима земље испод површинског слоја ограничава капацитет инфилтрације читавог терена за голф. Како би се поништио ефекат штете на околину, потребно је разјаснити изгубљену инфилтрацију и смањено пуњење извора подземне воде. Инфилтрација је процес упијања кишнице у тло у природним околностима. Ефикасна инфилтрација увелико зависи од тла и стања амбијенталне флоре. Atlantis-ов еколошки систем за голф терене вештачки обнавља природне процесе хидролошке инфилтрације.Традиционални систем

Две типичне методе градње терена за голф јесу Texas метода USGA и Cambridge систем спортских терена.

Texas метода USGA

Примењује већи број хоризонталних слојева гранулираног агрегата положених на тло. Дренажне цеви полажу се у тло и затрпавају се агрегатом. Површински слојеви тла полажу се на слојеве агрегата са специфичном мешавином тла састављеном пре смештања травњака. Дренажа је разумно делотворна, али укупна дубина површинског слоја тла мора бити 400-500mm како би се осигурали одговарајући дренажни слојеви.

Cambridge метода

Укључује употребу пропусних пешчаних ровова усечених у површинском слоју и подлози, који се уливају у дренажне цеви постављене на једнакој удаљености и смештене испод одводног слоја агрегата. Тло је допуњено високо пропусним површинским слојем, често ограниченог капацитета раста. Вертикална дренажа је разумно делотворна али је хоризонтална дренажа лоша будући да се систем ослања на бочно кретање воде за прикупљање. Вода у највећој мери не тече бочно унутар тла. Она углавном тече вертикално према доле, те према томе, хоризонтални дренажни систем који може прикупити сву инфилтрирани воду и пренети је бочно до других подручја омогућава најефикасније уклањање воде са терена. Метода USGA представља један такав систем, међутим, његова је изградња због великог укупног волумена потребног како би се омогућила довољна дренажа, врло скупа.

Техничке информације

Atantis еколошки системи за голф терене конструисани су за високо пропустљив дренажне системе који подстичу тренутну инфилтрацију падавина кроз површину терена, ефикасно уклањајући вишак воде из система испод површине усмеравајући га према колекторима, модуларним резервоарима или језерима где се складишти за наводњавање, док се вишак инфилтрира.

Atantis еколошки систем за голф терене је подземни систем, хоризонталног усмерења и пропустан. Раздељен је од слојева земље хидрофилним геотекстилом и пружа природан дренажни процес. Хидролошки процеси које омогућавају Atantis дренажни системи успешно стварају природне услове дренаже на голф теренима што резултира непрекидним условима за играње без обзира на временске прилике, квалитетнијем одржавању система на голф теренима и очувањем квалитета воде и околине.

Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.