LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Пејзажи и животна средина - Еколошки канали

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.


Atlantisov систем канала пружа могућност планирања подземних водних токова. Такође омогућава одржавање високог нивоа квалитета и чистоће воде и околине око водног тока. Atlantis-ov подземни систем канала пружа јединствен начин сарадње са природом за решавање врло великих проблема везаних за отворене системе вештачких, бетонских водних токова и канала.
Традиционални бетонски канали


Отворени бетонски канали данас представљају најчешћу методу транспорта великих количина атмосферске воде до потока, река и океана. Отворени канали су широко распрострањени у урбаној околини иако се сматрају опасним.

Мане отворених бетонских канала:

  • ●  пружају плодно тло за развој штеточина
  • ●  пружају плодно тло за развој заразних организама
  • ●  безбедносни проблеми (опасност од дављења)
  • ●  заузимају велика подручја земљишта
  • ●  нарушавају леп изглед околинеОтровне зелене алге бујају у отвореним каналимаAtlantis подземни канали


Будући да Atlantis систем канала подразумева подземни систем, нема протребе за отвореним бетонским каналима. Пропусни систем канала се може пројектовати да следи природне контуре предела и да опонаша ток природних водотока. Овај систем канала ствара вертикалну турбуленцију протока и смањује се укупна брзина протока, док се истовремено повећава могућност само-чишћења дна канала и стварање здравих услова.

Предности за околину

Заменом отворених бетонских канала и постављањем Atlantis-овог система канала, градови сада могу имати користи од лепших пејзажа, више места за рекреацију и здравијим условима јер се могу искористити огромни простори који су раније били заузети бетонским каналима.

Пример промене отвореног бетонског канала у Atlantis еколошки канал


У целом свету управе за путеве увиђају да су канали за одвођење отпадних вода изузетно опасни и доприносе већем броју незгода. Ти канали су и велики еколошки проблем јер се у њима налази контаминирана вода, а такође доприносе и градским поплавама.

Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.