LATINICA ЋИРИЛИЦА

BÜSSCHER HOFFMANN - Равни кровови

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустријске фирме BÜSSCHER HOFFMANN на тржиштима Србије и Црне Горе.


Раван кров је интегрисани део објекта високоградње са специфичним карактеристикама. Његово технички правилно коришћење доприноси дугорочној исправности читавог објекта.

Приликом израде равног крова треба водити рачуна да је његова физичка конструкција (употреба материјала и технике израде) у зависности од физичке конструкције подлоге на коју се кров поставља.

И на крају, али што је још важније, искуство је показало да су равни кровови толико функционално ефикасни колико је то омогућило пажљиво пројектовање и израда детаља као што су прикључци, ободи и отвори. Због тога слободно консултујте техничку службу фирме ЦНТ д.о.о. и дозволите да Вас наши инжењери посаветују.
У следћим примерима Вам представљамо типичну употребу производа фирме
BÜSSCHER HOFFMANN приликом израде равних кровова.
Топли (непроветрени) равни кров са шљунком (нагиб 1° до 3°)
Подлога: Бетонска плоча


 • 1.   Основни премаз: BV BÜSCHERIT - битуменски раствор
 • 2.   Компензациони слој и парна брана:
  • 2.1   Покривна фолија (само за префабриковане бетонске плоче): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - еластомерна битуменска мембрана
  • 2.2   Парна брана: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 2.2:   ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - битуменска мембрана
 • 3.   Топлотна изолација: EPS W 20 - плоче од проширених полистиренских честица
 • 4.   Хидроизолација:
  • 4.1   GG E 45 BÜSSCHER BARUPLAN - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 4.1:   GG E 30 PS BÜSSCHER BARUPLAN KSK - самолепљива битуменска мембрана
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - специјална еластомерна битуменска мембрана
 • 5.   Заштитни слој шљункаОбрнути равни кров са шљунком (нагиб 1° до 3°)
Подлога: Бетонска плоча


 • 1.   Основни премаз: BV BÜSCHERIT - битуменски раствор
 • 2.   Парна брана: KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - еластомерна битуменска мембрана
 • 3.   Хидроизолација:
  • 3.1   GG E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN - еластомерна битуменска мембрана
  • 3.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
 • 4.   Топлотна изолација: STYRODUR 3035 CS - екструдирана полистиренска пена
 • 5.   Филтерски слој - флис од пластичних влакана
 • 6.   Заштитни слој шљункаТопли (непроветрени) равни кров без шљунка (нагиб 1° до 3°)
Подлога: Бетонска плоча


 • 1.   Основни премаз: BV BÜSCHERIT - битуменски раствор
 • 2.   Компензациони слој и парна брана:
  • 2.1   Покривна фолија (само за префабриковане бетонске плоче): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - еластомерна битуменска мембрана
  • 2.2   Парна брана: ALGV 45 K BÜSSCHER ALUTEKT - битуменска мембрана
   • алтернатива за 2.2:   ALE 30 KSK BÜSSCHER ALUPLAN KSK - самолепљива еластомерна битуменска мембрана
 • 3.   Топлотна изолација: EPS W 20 - плоче од проширених полистиренских честица
 • 4.   Хидроизолација:
  • 4.1   GG E 30 PS BÜSSCHER BARUPLAN KSK - самолепљива еластомерна битуменска мембрана
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - специјална еластомерна битуменска мембранаТопли (непроветрени) равни кров на трапезоидним челичним профилима (нагиб 1° до 3°)
Подлога: трапезоидни челични профили


 • 1.   Основни премаз: BV BÜSCHERIT - битуменски раствор
 • 2.   Парна брана: ALGV E 40 K BÜSSCHER ALUPLAN -еластомерна битуменска мембрана
  • алтернатива за 2:   AL E 15 KSK BÜSSCHER ALUPLAN KSK - самолепљива еластомерна битуменска мембрана
 • 3.   Топлотна изолација: Везана минерална вуна
 • 4.   Хидроизолација:
  • 4.1   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
  • 4.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 4.2:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - самолепљива еластомерна битуменска мембранаХладни (проветрен) равни кров на дрвеној оплати (нагиб 1° до 5°)
Подлога: дрвена оплата


 • 1.   Хидроизолација:
  • 1.1   Облога за раздвајање: KV E 15 SK BÜSSCHER ELASTOFLEX TOP - еластомерна битуменска мембрана
  • 1.2   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
  • 1.3   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
   • алтернатива за 1.3:   T 55 D BÜSSCHER BARUTOP - специјална еластомерна битуменска мембранаКровна тераса - Проходни обрнути равни кров (нагиб 1° до 3°)
Подлога: Бетонска плоча


 • 1.   Основни премаз: BV BÜSCHERIT - битуменски раствор
 • 2.   Покривна фолија (само за префабриковане бетонске плоче): KV E 10 BÜSSCHER ELASTOFLEX PROFI - еластомерна битуменска мембрана
 • 3.   Хидроизолација:
  • 3.1   KV E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
  • 3.2   KVD E 55 K BÜSSCHER BARUPLAN SUPER - еластомерна битуменска мембрана
 • 4.   Топлотна изолација: STYRODUR 3035 CS - екструдирани полистирен пена
 • 5.   Филтерски слој - флис од пластичних влакана
 • 6.   Поплочана проходна површина
НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.