LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Пејзажи и животна средина - Инфилтрациони резервоари за воду

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.


Инфилтрациони резервоар за воду је систем којим кишницу чистимо, филтрирамо и као такву је успореним процесом враћамо натраг у земљу, али успут вишак који се задржи у модуларним резервоарима можемо искористити за пасивно наводњавање. Инфилтрациони резервоар је за еколошки свесне пројектанте и инвеститоре. Могуће је дренирати кишницу са кровова и околиша. Филтрирањем кишнице тј. кровне воде кроз филтерску јединицу (Atlantis filtration unit) и природним инфилтрирањем Atlantis EcoSoil ® системом, вода која се сакупља у модуларни резервоар за воду максимално је прочишћена. Идеја је да се таква пречишћена вода не задржава него се поново као чиста и неконтаминирани вода инфилтрира назад у земљу или се може задржати и користити за заливање врта или травњака, али је претходно систем око модуларног резервоара потребно изоловати - Сакупљање кишнице у подземне резервоаре за воду.

Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.