LATINICA ЋИРИЛИЦА

Atlantis - Спортски терени

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник аустралијске фирме Atlantis на тржиштима Србије и Црне Горе.


Atlantis-ов систем за управљање атмосферским водама на спортским теренима је јединствени дренажни инфилтрационе систем који омогућава одржавање спортских активности и након дуготрајних падавина, уједно пружајући решење за третман и пречишћавање атмосферских и бујичних вода са спортских игралишта и терена као и суседних површина.

Систем увелико смањује загађења атмосферских вода, елиминише ширење непречишћених загађивача и може пружати могућност поновног коришћења филтриране атмосферске воде за заливање травнатих површина на терену и осталим зеленим површинама око терена.

Систем се може пројектовати тако да пружа тренутну дренажу без опасности да брзим отицањем воде доведе у питање исушивање самог терена. Atlantis-ов дренажни систем за спортске терене обезбеђује оптималну акумулацију довољне количине влаге у посебно дизајнираним акумулационим чашицама и самим тиме пружа могућност лакшег одржавања спортских терена. Концепт комбинује идеалне услове за убрзан развој корена траве са најбољим могућим резултатима за дренирање и усмеравање воде кроз дренажне ћелије према дренажним каналима тј брже од свих осталих система уклања воду са травњака.

Како би осигурали оптимално одржавање терена, Atlantis-ови инфилтрационе системи за управљање водама стварају вештачки водоносни хоризонт испод тла. У комбинацији са пропустљиви тлом (нпр. Atlantis EcoSoil ®), сувишна вода може ефикасно да тече вертикално па затим хоризонтално испод површине игралишта. Резултат је спречавање накупљања воде, ерозије и трошења тла. Јединствени дизајн Atlantis-овог инфилтрационог система за управљање водама на спортским теренима ствара испод површине трајну чврсту водену плочу. По сувом времену одржава се стално снабдевање водом испод површине. Чак и при јаким олујама тај слој остаје на сталној нивоу испод површине. Стално снабдевање водом и повољно проветравање у тлу код Atlantis-ових инфилтрационих система дају изврсну боју травњака, здрав коренски систем те јачи и еластичнији травњак.

Систем је детаљно анализиран и сертификован од стране неколико универзитета у задњих 15 година.

Брошуре

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.