LATINICA ЋИРИЛИЦА

PROTAN - Изложени или непроходни кровови

CNT

Фирма ЦНТ д.о.о. је заступник норвешке фирме PROTAN на тржиштима Србије и Црне Горе.


Протан системи за изложене кровове укључују најновије методе сидрења, притом смањују време уградње и омогућавају повећање ефикасности. Нудимо нови програм калкулације против подизања кровова који омогућава најтачнији прорачун количине и врсте потребних материјала. Програм одређује различите зоне ветра и у складу са прорачуном препоручује ширину мембране као и количину шрафова. Ако су јачине ветра у високоризичним зонама, програм препоручује и уградњу посебних челичних појачања у ивичним зонама крова.


Изложени кровови се могу урадити на следеће начине:

Брошуре

Технички листови

НАПОМЕНА: Поред пажљиве провере, а због могућности да нам се негде промакла нека грешка, фирма ЦНТ д.о.о. не гарантује исправност информација приказаних на овом веб сајту.